Τετάρτη, 8 Απριλίου 2009

It's meant to be different

Internet communication on my own way.
This is mainly a sports blog.
Examples of multilanguage decomposition
of languages. (MDL)
Favourite team AEK FC.
Speaking and commenting a lot is not necessary.
The human brain is the most powerful database.
Refer to it and predict the future.
Light is precious.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου